Hvorfor er jeg nødt til å ha en fungerende mobiltelefon når jeg hentes?