Czy mogę zmienić rodzaj pojazdu, który zarezerwowałem?