Ako bude vodič vedieť, že ja som ten správny cestujúci?