Hur vet chauffören att jag är den rätta passageraren?